Chinaski

Pop-rocková kapela Chinaski zahraje v sobotu 25. května od 21.30 hodin na travnaté ploše před letním kinem na Slavnostech města Hranice. Vstup do areálu je 300 Kč. Děti do 3 let mají vstup zdarma. Držitelé ZTP mají vstup za 150 Kč. Vstupenky v předprodeji koupíte v Turistickém informačním centru na zámku nebo online.

Letní kino otevře brány ve 14 hodin, hudební produkce odstartuje v 16 hodin. Na pódiu se jako první objeví pop-punková formace Koblizc!, kterou vystřídá mladá osobitá kapela The Middle of the Sandwich z Olomouce.

Následovat budou čerství držitelé prestižní ceny Anděl – hranická kapela November 2nd.

Vrcholem slavností se stane večerní koncert oblíbené kapely Chinaski.

Letní kino

16.00 – Koblizc!
17.45 – The Middle of the Sandwich
19.30 – November 2nd
21.30 – Chinaski

 

 

Bezpečnostní pokyny

Z bezpečnostních důvodů není dovoleno do areálu festivalu vnášet jakékoliv skleněné nádoby, láhve, plechovky, hořlaviny, zbraně jakéhokoliv druhu, drogy a omamné látky, předměty ohrožující bezpečnost, deštníky, pyrotechnické předměty či zábavní pyrotechniku, otevřený oheň, laserová ukazovátka a drony.

Do areálu platí zákaz vstupu psů i jiných domácích zvířat. Do areálu platí také zákaz vjezdu jakýchkoli vozidel vč. motocyklů a jízdních kol. Do areálu je vstup zakázán podnapilým osobám, osobám zjevně pod vlivem jiných návykových látek, osobám viditelně trpícím horečnatými stavy a osobám, které jsou v karanténě.

Za poskytování občerstvení zodpovídají prodejci, nikoliv pořadatel.

Zdravotnická asistence přítomná v areálu festivalu poskytuje pouze základní a akutní ošetření. Podle potřeby zprostředkuje převoz zraněného do nejbližšího nemocničního zařízení, nebo na místo, kde bude předán do péče zdravotnické záchranné službě.

Za poranění a úrazy, které si návštěvník způsobí vlastní neopatrností, zanedbáním svých povinností a nedodržením návštěvního řádu nebo pokynů pověřených osob organizátora, nenese organizátor festivalu odpovědnost.

Jakákoli aktivní účast nebo zapojení se návštěvníka do uměleckého vystoupení je na jeho vlastní nebezpečí. Za případnou újmu návštěvníka vzniklou při této činnosti nenese organizátor odpovědnost. Toto ustanovení platí i pro všechny atrakce, které jsou v areálu určené pro návštěvníky.

Děti

Děti do 3 let včetně mají na náš festival v doprovodu rodičů vstup ZDARMA. Na jednoho dospělého mohou však jít maximálně tři děti. Děti do 15 let mohou vstoupit do areálu pouze v doprovodu dospělé osoby.

Bezpečností služba

Bezpečnostní služba slouží k ochraně návštěvníků a ke střežení areálu festivalu. Pracovníci bezpečnostní služby budou jednotně oblečeni a označeni nápisem SECURITY. Při jakémkoli problému s ochrankou upozorněte pořadatele. Je nutné dodržovat pokyny pořadatelů a bezpečnostní služby v rámci jejich kompetencí.

Kompetence a povinnosti bezpečnostní služby

Bezpečnostní služba kontroluje vstupenky a identifikační pásky při vstupu do areálu festivalu a při pohybu uvnitř areálu po celou dobu konání festivalu vč. namátkových kontrol. Dále provádí osobní prohlídku při vstupu do areálu (zákaz vnášení nebezpečných a nepovolených předmětů), vyvedení osoby z areálu festivalu (osoba bez platné vstupenky či identifikační pásky, agresivní osoby, ohrožující bezpečnost, neautorizovaní prodejci a prodejci porušující smlouvu o prodeji, dealeři jakýchkoliv drog, atd.). Provádí také usměrňování pohybu návštěvníků v případě evakuace, zamezení vstupu návštěvníkům vstupu do prostor kam, nesmí veřejnost, pomoc handicapovaným návštěvníkům při vstupu do bariérových prostor, poskytuje informace o zdravotnické službě. V neposlední řadě provádí ochranu návštěvníků, účinkujících a festivalového zařízení.

Identifikační pásky

Každý návštěvník festivalu obdrží po předložení vstupenky identifikační pásku na zápěstí, která ho opravňuje ke vstupu do areálu s možností kdykoli jej opustit a zase se vrátit. Identifikační páska je nepřenosná, při poškození či bez přiložené vstupenky je neplatná. Každý návštěvník je povinen se při vstupu do festivalového areálu i při namátkových kontrolách v rámci areálu prokázat bezpečnostní službě, popřípadě pořadateli. V případě neplatné pásky či nemožnosti se prokázat, nebude návštěvníkovi umožněn vstup, popřípadě bude vyveden bezpečnostní službou z areálu.

Vstup na festival bude povolen pouze tomu držiteli, který vstupenku předloží jako první v pořadí.

Použitím vstupenky uděluje návštěvník festivalu výslovný souhlas s pořizováním a užitím fotografií a videozáznamů pořízených v průběhu festivalu, nebo v souvislosti s ním, a to bez nároku na peněžitou či jinou odměnu. V souvislosti s pořízením fotografií a videozáznamů ze strany organizátora festivalu může docházet ke zpracování osobních údajů, a to za účelem informování veřejnosti o průběhu festivalu a propagace činnosti organizátora. Ke zpracování osobních údajů dochází z důvodu oprávněného zájmu organizátora festivalu. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici na vyžádání prostřednictvím e-mailu organizátora festivalu.

Zvířata

Pro pejsky i jiná domácí zvířátka je velká spousta lidí na festivalu a hluk velmi stresující. Nechte je tedy prosím doma! Z bezpečnostních důvodů vstup psů a jiných zvířat do areálu festivalu není povolen. Děkujeme za pochopení a děkujeme i za Vaše mazlíčky.

Změna programu a zrušení akce

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit program festivalu či festival zrušit. V případě zrušení festivalu určuje podmínky a způsob vrácení vstupného výhradně pořadatel festivalu.

Náhrada cestovních, ubytovacích a jiných nákladů se neposkytuje.

 

(mat)

Další podobné události

Kytarové posezení s Radimem Černým

Kytarové posezení s Radimem Černým

So 25. 5.

Lázeňský dům Moravan

Seznamte se – Lucie ZET

Seznamte se – Lucie ZET

St 29. 5.

Lázeňský dům Moravan

Vladimír Volek: Živá hudební produkce

Vladimír Volek: Živá hudební produkce

St 29. 5.

Ducatti Caffetteria

TaV a přátelé

TaV a přátelé

31. 5.

Autocamping Hospůdka u propasti

Karel Caha: K tanci a poslechu

Karel Caha: K tanci a poslechu

So 1. 6.

Lázeňský dům Moravan

Dallas

Dallas

7. 6.

Autocamping Hospůdka u propasti

Olšovecký hudební rybníček

Olšovecký hudební rybníček

So 8. 6.

sportovní areál Rybníček

Jaroslav Erben – Plavbou lodí kolem světa

Jaroslav Erben – Plavbou lodí kolem světa

So 8. 6.

Lázeňský dům Moravan

sdílet sdílet sdílet