Vojenský bunkr v Přáslavicích

Přednáška Martina Bukovského na téma „Vojenský bunkr v Přáslavicích“ se uskuteční ve středu 8. listopadu od 19:00 hodin ve studovně Městské knihovny Hranice. Vstup zdarma.

Po ukončení 2. světové války nastalo mezi zeměmi socialistického a kapitalistického seskupení politické a vojenské napětí, tzv. studená válka. Předpokládalo se, že kdykoliv může vzniknout válečný konflikt – další světová válka, při které by mohly být použity jaderné zbraně.

Evropské země bývalého východního bloku proto uzavřely v roce 1955 Varšavskou smlouvu.

Po vypuknutí Kubánské krize v roce 1962 se vztahy mezi východem a západem zdramatizovaly. Američané začali budovat tajnou komunikační síť na svém východním pobřeží.

To se stalo inspirací pro ruské generály, kteří chtěli stejnou komunikační síť vybudovat ve všech zemích Varšavské smlouvy. Do roku 1968 datujeme zahájení budování přáslavického bunkru, který byl jedním ze sedmi svého druhu na území někdejšího Československa.

Bunkr byl budován armádou. Dokončen a uveden do provozu byl v roce 1976. Vznikl monstrózní objekt, který má dvě nadzemní a čtyři podzemní podlaží. Vybavený byl na tu dobu nejmodernější telekomunikační technikou včetně záložních zdrojů energie. Posádka by uvnitř vydržela bez zásahu zvenčí až deset dní.

(tp)

Další podobné události

Beseda s Bobem Kartousem

Beseda s Bobem Kartousem

Čt 14. 12.

Městská knihovna Hranice

sdílet sdílet sdílet