Vít Mišaga: Město Hranice ve víru třicetileté války

Historická přednáška vycházející z knihy Dánský vpád od Víta Mišagy proběhne ve středu 28. února od 18:00 hodin v Městské knihovně Hranice. Vstupné je 60 Kč.

Jak je známo, do čela protihabsburské koalice se postavil dánský a norský král Kristián IV., jehož vojáci roku 1626 zahájili odvážné tažení do středu Evropy. Netušili, že přes Slezsko a Moravu dojdou do Uher, ba dokonce na hranice Osmanské říše. Ovládnutí Slezska a severní Moravy – včetně města Hranice – rezonuje v obecném povědomí jen velmi slabě, pokud vůbec. Vojáci ve službách dánského krále přitom v oblasti vytvořili rozsáhlou enklávu. Stalo se tak za výrazné podpory ze strany místních obyvatel a vůdců dříve potlačeného povstání, kteří ani v pobělohorském exilu nehodlali složit zbraně. Po změně válečné situace a návratu císařských vojsk došlo k nejkrutější odplatě ze strany vítězů právě v Hranicích. Výše jmenovaná kniha vyšla díky finanční podpoře Moravskoslezského kraje, měst Hranice a Český Těšín a Mgr. Herberta Pavery, starosty obce Boletice a senátora Parlamentu ČR.

(tp)

Další podobné události

Robert Bazika: Jordan Trail

Robert Bazika: Jordan Trail

Po 4. 3.

Zámecký klub

Dušan Pořízka: Voda – základ života

Dušan Pořízka: Voda – základ života

Út 19. 3.

Zámecký klub

Zlo a kde je Bůh?

Zlo a kde je Bůh?

Út 26. 3.

Evangelický kostel

Omán – už jen létající koberec

Omán – už jen létající koberec

St 3. 4.

Zámecký klub

sdílet sdílet sdílet