Petra Vlachynská – Tektonika plochy

Výstava sochařky Petry Vlachynské v Galerii Synagoga.

Od - DoČtvrtek 6. 10. 2022

Neděle 27. 11. 2022

KdeSynagoga

Vstupnézdarma

KategorieVýstavy

Odkazvíce o akci

Plakát Petra Vlachynská – Tektonika plochy

Petra Vlachynská – Tektonika plochy

Sochařka Petra Vlachynská studovala na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze s důrazem na figurální sochařství jako výchozí moment další práce. V její tvorbě je důležitý kontakt s různými materiály, objevování jejich výtvarných možností a principů, důraz na proces. Opakovaně se vrací k tématům tělesnosti, křehkosti, pozornosti jak ve figurálních tak abstraktních objektech. Věnuje zakázkové i volné tvorbě do veřejného prostoru a architektury.

Ve své doktorské práci se zabývala uměleckými díly v Praze po roce 1989 a jejich vztahu k urbánnímu kontextu města. Umění ve veřejném prostoru je tématem kurátorských projektů, na kterých se podílela ve spolupráci s Galerií Jaroslava Fragnera, architektonickým časopisem ERA21 nebo IPR Praha.

Společně s Janem Stolínem vede na pozici odborné asistentky na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci výtvarný ateliér zaměřený na nová média, site-specific art a tvorbu ve veřejném prostoru.

Petra Vlachynská – Tektonika plochy

Autorka, vizuální umělkyně Petra Vlachynská na aktuální výstavě pro sakrální prostor synagogy v Hranicích na Moravě rozvíjí témata a postupy, které se v její tvorbě objevují v opakovaně na předchozích výstavách, kdy se soustředí zejména na objektovou tvorbu. V této tvorbě obdobně jako její profesor z UMPRUM Kurt Gebauer, který se proslavil během normalizace atypickým používáním sochařských materiálů, tzv. měkkou plastikou, i Petra Vlachynská experimentuje a zkoumá neobvyklý sochařský materiál, z něhož vytváří série objektů. Jde o měkký molitan, který autorka vycházející formálně z geometrického minimalismu, tvaruje a vrství, namáčí  do  tónovaného parafínu. Mimo atypický materiál  má  důležitou roli také barevnost povrchu molitanových objektů a  drobná narušení výchozího tvaru či přímo křehkost jejich povrchu, který záměrně praská. Na  povrchu objektů se tak tu a tam vytváří záměrná drobná  struktura pavučin a  lomů. Na jedné straně jsou představeny objekty laděné do tmavě zelených tónů, kdy se barva jakoby  rozplývá po ploše molitanu, na straně druhé  objekty pracující s kontrastními tóny barev základního spektra. Aktuální výstava  mimo jiné rozvíjí téma  monochronní barevnosti, rytmu a plochy. Do výsledné podoby objektů se rovněž zásadně promítá proces  tvorby, autorka sama tak nechává prostor určité náhodě a improvizaci.

Výstavní expozice je komponována s empatií a určitou pokorou k místu, kdy některé části výstavy lze vnímat jako realizaci přímo „na míru“ výstavního prostoru. Reliéfní molitanové objekty simulující obraz jsou prezentovány na zdech, o zeď opřené případně instalováno na podlaze galerie.  Jedná se zejména o monumentální objekt evokující cestu umístěný před symbolické a posvátné centrum synagogy, jímž kdysi byl prostor, kde byla schránka na svitky Tóry tzv. Áron ha – kodeš. Tato svatá schránka byla umístěna u stěny orientované směrem k Izraeli, přesněji k Jeruzalému na vyvýšeném stupínku, nalézá se na podobném místě jako u křesťanských staveb oltář. Meditativní rozměr výstavy se spirituálním přesahem je více než zřejmý.

Autorka prostřednictvím výstavy nazvané Tektonika plochy také určitým způsobem podvědomě reflektuje specifika sakrálního prostoru spojeného s judaismem,  a je to právě důrazem na abstraktní vizuální slovník, který koresponduje s pojetím výzdoby vycházející z judaismu, kdy se v tomto posvátném prostoru mohla objevit pouze dekorativní či ornamentální výzdoba. Můžeme tak hovořit o vzpomínce či oživení tradice, která je v českém prostředí přítomna doslova na každém kroku, ale byla násilně potlačena totalitními režimy 20.století a následně vytěsněna ze života české společnosti.

Aktuální výstava Petry Vlachynské pro sakrální negalerijní prostor synagogy v Hranicích na Moravě je unikátní  právě i z tohoto důvodů lokace výstavy, kterou je možné vnímat v kontextu kurátorských přístupů, kdy dochází k „oživení“ či novému  využití  negalerijních, mnohdy sakrálních staveb za pomoci vizuálního umění. Dřívější spirituální zkušenost je nahrazena zážitkem estetickým.  Výstavy v synagoze v Hranicích na Moravě tak sekundárně odkazují k  mnohonárodnostnímu a multikonfesnímu / mnohonáboženskému  složení Rakousko – Uherské monarchie, symbolizujícímu multikulturní mix střední Evropy, ve které byl a je přirozenou součástí i židovský kulturní a náboženský okruh.

Výstavu uvede Matouš Karel Zavadil a vystoupí hudebník Ivan Palacký.

Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 6. října v 17:00 hodin v Galerii Synagoga.

Další podobné události

Vánoční ozdobárium

Vánoční ozdobárium

26. 10.
28. 1.

Stará radnice

Výstava prací Ateliéru Mellounek

Výstava prací Ateliéru Mellounek

15. 11.
4. 1.

Galerie Severní křídlo zámku

Výstava vánočních betlémů

Výstava vánočních betlémů

16. 11.
17. 12.

Galerie M+M

Výstava vánočních stromků

Výstava vánočních stromků

29. 11.
31. 12.

Podloubí

Vánoční putování Hranicemi za betlémy

Vánoční putování Hranicemi za betlémy

1. 12.
15. 1.

Výlohy hranických domů

Ťuk, ťuk aneb Jak se kdysi datlovalo

Ťuk, ťuk aneb Jak se kdysi datlovalo

14. 12.
3. 3.

Stará radnice

Vernisáž: Ťuk, ťuk aneb Jak se kdysi datlovalo

Vernisáž: Ťuk, ťuk aneb Jak se kdysi datlovalo

Čt 14. 12.

Stará radnice

Radka Kunovská – Do světa bodyartu a ještě dál

Radka Kunovská – Do světa bodyartu a ještě dál

10. 1.
29. 2.

Galerie Severní křídlo zámku

sdílet sdílet sdílet