O pohár starosty města Hranice

20. ročník kynologických závodů

KdySobota 13. 7. 2024

Začátek07:00

KdeZKO Hranice , Pod Křivým 2050

PoznámkaStartovné 100/200/400 Kč

KategorieDalší akce

Štítky, , ,

O pohár starosty města Hranice

Dvacátý ročník kynologického závodu O pohár starosty města Hranice se uskuteční v sobotu 13. července od 7 hodin.

Startovné:

  • 400 Kč – kategorie ZZO, ZZO1, ZVV1, IGP1,
  • 200 Kč – kategorie Přepad přes řeku Bečvu, Přepad v parku – Kontrolák
  • 100 Kč – kategorie Přepad přes řeku Bečvu, Přepad v parku – Kontrolák – pouze pro přihlášené do kategorie ZVV1 nebo IG

Organizační pokyny:

Doklady a výstroj psa:    očkovací průkaz, výkonnostní knížka, výstroj dle NZŘ / MZŘ

Prezence závodníků:      do 7 hodin na kynologickém cvičišti v Hranicích

Přihlášky:                        uzávěrka přihlášek je 1.7.2024, limit celkem 40 startujících v základních kategoriích.

Ve speciálních kategoriích je limit 15 startujících v každé kategorii.

Podmínkou pro otevření kategorie je účast min. 3 osob

Startovné je splatné 3 dny po zaslání přihlášky, nejpozději však do 1.7.2024 na č. ú. 1880349319/0800, do poznámky pro příjemce – jméno, příjmení a jméno psa

Bez zaplaceného startovného je přihláška neplatná!!!

Přihlásit se lze pouze přes formulář na webu www.zkohranice.cz

 

PROGRAM ZÁVODU:

07.00                   sraz závodníků, prezence

07.30 – 08.00     zahájení závodu ZZO, ZZO1, ZVV1, IGP1

08.00 – 14.30     průběh disciplín poslušnosti a obrany

do 14.45             prezentace závodníků – Speciální disciplíny

15.00 – 15.30     přepad v parku – Kontrolák

15.30 – 16.30     přepad přes řeku Bečvu

17.00                  předpokládané vyhodnocení, ukončení

 

Kategorie:

ZZO – do této kategorie mohou nastoupit psi s nejvyšší složenou zkouškou ZZO

Limit pro účastníky Krajské ligy je nejvyšší složená zkouška ZZO, BH

ZZO1 – do této kategorie mohou nastoupit psi s nejvyšší složenou zkouškou ZZO1

Limit pro účastníky Krajské ligy je nejvyšší složená zkouška ZZO1, ZVV1, IGP1

ZVV1 – bez omezení

IGP1 – bez omezení

Limit pro účastníky Krajské ligy je nejvyšší složená zkouška ZZO2, ZVV1, IGP1

Přepad přes řeku Bečvu –bez omezení

Přepad v parku – bez omezení

 

ZZO – Bude probíhat bez speciálních cviků.

 

ZZO 1 – Pro psy do 45 cm včetně je jako aport povolena činka psovoda a je upravena výška překážek:

Skok vysoký – výška překážky 50 cm

Skok šplhem – výška překážky 160 cm

Pro psy vyšší než 45 cm – výška překážek 80 cm dle NZŘ

 

ZVV 1 – Bude probíhat beze stop, jinak klasicky dle NZŘ Diskvalifikací nebo bodovým hodnocením 0b. v oddíle B nebo C, je soutěžící vyřazen ze soutěže o Celkového vítěze.

 

IGP 1 – Bude probíhat beze stop, jinak klasicky dle MZŘ. Dle novely s platností od 1. 1. 2023 jsou zrušeny údery, zatížení psa bojem a nápřahy zůstávají beze změny

Diskvalifikací nebo bodovým hodnocením 0b. v oddíle B nebo C, je soutěžící vyřazen ze soutěže o Celkového vítěze.

 

Přepad v parku – „Kontrolák“ – Tato speciální disciplína probíhá v městském parku – Sady Čs. legií.

Psovod se psem stojí ve vzdálenosti cca 100 metrů na výchozím místě a drží psa za obojek. Na pokyn rozhodčího pomocník vychází, upoutá pozornost psa, vystřelí. Psovod vyzve pomocníka k zastavení a vypouští psa.

Psovod vybíhá ihned za psem a zastaví se cca 10 kroků od figuranta.

Na psa bude celkově 2x vystřeleno. Pes musí figuranta zneškodnit a po zákusu dostane 2 údery. Po krátkém boji zůstává figurant na pokyn rozhodčího v klidu stát a pes musí samostatně nebo na 1 povel psovoda pustit pomocníka a střežit do příchodu psovoda, který si psa odvede. Pokud se pes v průběhu zadržení vrátí k psovodovi, bude cvik anulován. Pokud se pes po zadržení vzdálí více jak 10 kroků od figuranta, bude cvik anulován. Po vypuštění psa k zadržení není další ovlivňování psa psovodem povoleno.

 

Hodnocení zadržení:

Hodnotí se zájem psa a orientace na figuranta. Klade se důraz na rychlost psa, razanci při zákusu a boj s figurantem. V druhé řadě se hodnotí plnost zákusu a ovladatelnost při pouštění.

BODY:

ÚTOK NA PSA                   80b.

OVLADATELNOST            20b.

CELKEM                          100b.

 

Přepad přes řeku Bečvu

Tato speciální disciplína probíhá vedle mostu přes řeku Bečvu. Na protější straně řeky udělá figurant takové pohyby, aby upoutal pozornost psa. Na pokyn rozhodčího pomocník vystřelí, psovod vypouští psa a ihned se za ním vydává k přeplavání řeky.

Na psa bude 2x vystřeleno, druhý výstřel bude po dosažení břehu psem. Poté pomocník provede útok na psa. Pes musí figuranta zneškodnit a po zákusu dostane 2 údery. Po krátkém boji zůstává figurant na pokyn rozhodčího v klidu stát a pes musí samostatně nebo na 1 povel psovoda pustit pomocníka a střežit do příchodu psovoda, který si psa odvede. Pokud se pes v průběhu překonávání řeky vrátí k psovodovi, bude cvik anulován. Pokud se pes po zadržení vzdálí více jak 10 kroků od figuranta, bude cvik anulován. Po vypuštění psa k zadržení není další ovlivňování psa psovodem povoleno.

 

Hodnocení zadržení:

Hodnotí se zájem psa a orientace na figuranta. Okamžitý nástup k přeplavání Bečvy bez váhání. Pes by se v průběhu plavání neměl otáčet nebo se vracet k psovodovi. Po dosažení druhého břehu psem se klade důraz na razanci při zákusu a boj s figurantem. V druhé řadě se hodnotí plnost zákusu a ovladatelnost při pouštění.

BODY:

PES

ÚTOK NA PSA                  60b.

OVLADATELNOST           20b.

PSOVOD                          20b.

CELKEM                          100b.

 

Stanovení pořadí:

Při rovnosti bodů v kategoriích ZZO, ZZO1 rozhoduje o pořadí aport.

Při rovnosti bodů v kategoriích ZVV1 a IGP1 rozhoduje počet bodů v pořadí obrana / poslušnost / los, ve speciálních disciplínách los. Při rovnosti bodů celkového vítěze závodu O pohár starosty města Hranice rozhoduje počet bodů v pořadí přepad přes řeku Bečvu / přepad v parku „Kontrolák“ / obrana / poslušnost

 

Povinnosti psovoda:

– psovod odpovídá za škody způsobené psem

– musí znát a dodržovat zkušební řád a propozice závodu

– musí se řídit pokyny pořadatelů

– za nesportovní chování, neukázněnost a neuposlechnutí pořadatele může být závodník ze závodu vyloučen

– psovod odpovídá za dodržování pravidel silničního provozu, zejména při přesunu k místu konání speciálních kategorií. Parkování je povoleno jen na místech k tomu určených

– háravé feny je nutno nahlásit před registrací a musí být umístěny na vyhrazeném místě a budou posuzovány zvlášť.

 

Z celkového nejvyššího součtu bodů dle kategorií ZVV1 nebo IGP 1 a obou speciálních disciplín (Přepadu přes řeku Bečvu a Přepadu v parku) vzejde celkový vítěz Poháru starosty města Hranice.

 

CENY:

Jako každý rok jsou připraveny ceny pro všechny účastníky závodu od prvního do posledního místa

navíc budou předány ceny za:

Nejlepší poslušnost

Nejlepší obrana 

Z celkového nejvyššího součtu bodů dle kategorií ZVV1 nebo IGP 1 a obou speciálních disciplín (Přepadu přes řeku Bečvu a Přepadu v parku) vzejde celkový vítěz Poháru starosty města Hranice.

 

 

(tp)

Další podobné události

Letní komentované prohlídky 2024

Letní komentované prohlídky 2024

1. 6.
31. 8.

zámek, synagoga, židovský a městský hřbitov, vojenské ústavy, Kostelíček

Letní stezka

Letní stezka

4. 7.
2. 8.

nádraží Černotín–hřiště Ústí

Velká 24

Velká 24

19. 7.
20. 7.

Sokolská zahrada

Velká 24

Velká 24

19. 7.

Sokolská zahrada

Burza Drahotuše

Burza Drahotuše

So 20. 7.

Letiště Dratotuše

Dětský den & Hawai party na Veselí

Dětský den & Hawai party na Veselí

So 20. 7.

Veselí 1

Velká 24

Velká 24

So 20. 7.

Sokolská zahrada

Dobová pouť Drahotuše

Dobová pouť Drahotuše

27. 7.
28. 7.

Na náměstí u kostela sv. Vavřince

sdílet sdílet sdílet