ZRUŠENO: Jan Amos Komenský: Velký Moravan

Přednáška je ZRUŠENA.

Přednáška představí vztah Jana Amose Komenského k Přerovu, městu jeho studií a prvních pedagogických zkušeností. Připomenuta bude také komeniologická tradice Přerova, kde byl roku 1874 postaven první figurální pomník této osobnosti, kde roku 1888 vzniklo vůbec nejstarší muzeum věnované Komenskému a kde byl roku 2012 učiněn unikátní archeologický objev místa, kudy Komenský skutečně kráčel.

Svým dílem zasáhl Komenský do mnoha oborů, mimo jiné se nesmazatelně zapsal do dějin kartografie jako tvůrce druhé nejstarší mapy Moravy. Na přednášce budou prezentovány ukázky z fondů přerovského muzea, které spravuje největší sbírku Komenského map. Tuto mapu využívali vydavatelé atlasů po více než sto let. Přestože Komenský podle všeho neprováděl terénní zaměřování celé země, je jeho mapa mnohem přesnější než předchozí Fabriciova. Kromě sídelní sítě do ní vložil další značky pro vinice, rudné doly, sklárny a lázně. Nechybí ani lázně Teplice nad Bečvou. Na Komenského mapě Moravy najdeme také označenou Hranickou propast.

Na přednášce si můžete také prohlédnout panely s proměnami podobizny Komenského. Přijďte společně s námi si připomenout a uctít památku našeho největšího Moravana a velkého Evropana.

Další podobné události

sdílet sdílet sdílet