Akce Bílý kámen

Důležité body z propozic:

 • Cena akce Bílý kámen® je 40 Kč za osobu. Děti do 10-ti let mají vstup zdarma. Děti do 15-ti let musí být v doprovodu rodičů nebo odpovědných osob.
 • Zájemci se účastní akce na vlastní nebezpečí a náklady. Vstup do vojenského prostoru je povolen pouze s platným občanským průkazem či pasem a kartou pojištěnce,
  a to jen v den konání akce v době 7:00 – 16:00 hodin. V níže uvedených místech vstupu. Účastníci jsou povinni vojenský prostor opustit nejpozději do 16:00 hodin a zavazují se dodržovat všechna ustanovení těchto propozic, pravidel silničního provozu – akce se koná za plného silničního provozu, pokynů pořadatelů i kontrolních orgánů.
 • Nutnou podmínkou vstupu cyklistů na území vojenského újezdu je užívání ochranné přilby po celou dobu trvání akce.
 • Vstupy do vojenského újezdu jsou povoleny:
  – u sjezdovky SkiAreál Hlubočky od vlaku ČD Hlubočky zast.
  – od obce Mrsklesy
  – od Velkého Újezdu a Daskabátu
  – 200 m severně od Kozlova směrem k prameni Odry
  – od železniční zastávky Smilov ve směru na Velkou Střelnou
  – ve Městě Libavá od Domašova
  – za Městem Libavá směrem ke Smilovu
  – v Nových Oldřůvkách nad Budišovem
  – v Kovářově od Potštátu
  – ze Zeleného kříže nad Kozlovem
  – u obce Luboměř nad Střážnou Nový vstup na Bílý kámen!

Další podrobné info na webu http://www.akcebilykamen.cz/.

Další podobné události

Otevření stálé expozice hranické posádky

Otevření stálé expozice hranické posádky

Ne 16. 12.

Kasárna generála Zahálky Hranice

Vánoční koledy

Vánoční koledy

16. 12.
21. 12.

Masarykovo náměstí

Vánoční večírek

Vánoční večírek

21. 12.

Zámecký klub

Co se stalo v Betlémě

Co se stalo v Betlémě

So 22. 12.

Hustopeče nad Bečvou - Vysoká

DNB Takeover//Let It Roll WARM UP

DNB Takeover//Let It Roll WARM UP

Čt 27. 12.

City Club Hranice

Po Štěpánská zábava

Po Štěpánská zábava

28. 12.

Restaurace Hubert

NFIX & CANDICE

NFIX & CANDICE

28. 12.

City Club Hranice

Novoroční akademie ZUŠ Hranice

Novoroční akademie ZUŠ Hranice

18. 1.

Sokolovna Hranice

sdílet sdílet sdílet sdílet